Laksekvoten 2024

STOP for fælleskvote (Skjern Å systemet)
Laks > 73 cm

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget laksekvoten 2024 på 375 laks. Som ventet er den lavere end for for 2023 sæsonen. Det skyldes en række bekymringer for bestanden. En lang række faktorer spiller ind, når kvoten tildeles. Der kigges på såvel lystfiskerfangster, opgangs undersøgelser, antallet af grilse fra året før, samt forventninger til smoltudtrækket. Det vurderes blandt andet, at smoltene er under større pres nu fra skarv, hvor eksempelvis kolonien ved Filsø nu er oppe på over 700 reder. Samtidigt er der forsat et stort antal skarv i vinterperioden som kommer til Danmark nordfra. Ligeledes spiller det ind, at der stadig løber store vandmængder ind i Hestholm Sø. Smolt der ender i søen har formentlig kun ringe overlevelses chance.

Kvoten er fordelt med 160 “store” laks over 73 cm og 215 laks på 73 cm og derunder. Skjern Å Sammenslutningen har vedtaget at dele den store kvote op i tre grupper, som frigives:

  • 16. april 2024: 49 laks
  • 16. juni 2024: 49 laks
  • 16. august 2024: 48 laks

De resterende 15 Laks fordeles med 5 Laks henholdsvis opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, 5 Laks opstrøms Jernbanen i Vorgod Å og 5 Laks opstrøms Vester Ringvej i Omme Å.

Der må desuden fanges og hjemtages 5 Laks fra B-vand. A og B vand fordeler sig som det kan ses her: Laksevand – Fiskepleje.dk

Se mere om laksekvoten her Laksekvote i Skjern Å – Laksefiskeri i Skjern Å – Fiskepleje.dk