Kvoten for hjemtagning af laks sættes på pause!

Kvoterne er sat på pause i Skjern Å systemet på ubestemt tid. 

Den faldende opgang i 2023 og den stort set manglende opgang i 2024 er årsagen til dette kvotestop.

Der må fiskes som helt normalt bare uden hjemtagning af fisk. Altså kun C&R.

 

Skjern Å Sammenslutningen skriver:

De seneste to sæsoner er bestand og fangster af laks gået tilbage. I 2023 var tilbagegangen omkring 30%. I år er tilbagegangen i fangsterne fra 2023 til 2024 i april og maj yderligere 70% – i alt en tilbagegang over to år på 79%.

Et flertal i SÅS har efter forslag fra SÅS bestyrelsen besluttet at sætte kvoten for hjemtagning på pause. Det vil ske med omgående virkning, så derfor åbnes kvoten ikke den 16. juni (og formentlig heller ikke den 16. august). Således er der fra dags dato, og indtil en ny beslutning tages, stop for hjemtagning for både den store og den lille kvote i hele å-systemet. Beslutningen støttes af DTU og andre partnere. Alle begræder situationen, men det handler om rettidig omhu.

De lokale trusler for laksen kender vi. Skarven æder store mængder af lakseyngel i åen over vinteren og tager rigtig mange smolt under udtrækket, hvor totalt 50% forsvinder – heraf omtrent 30% lige før slusen. I takt med, at fødeemnerne forsvinder i de kystnære områder, søger skarven op i å-systemerne for at finde føde – også skarven som befinder sig i og omkring Ringkøbing Fjord.

Vi har allerede opjusteret arbejdet med regulering, og vil intensivere den i de kommende år.

SÅS og partnere arbejder løbende med etablering og rensning af gydebanker, udsætning yngel efter de genetiske vilde stammer, fjernelse af spærringer, udvidelse af bræmmer, okkerbegrænsning, udvikling af viden, samt flere andre ting. Også på flere af de områder vil vi forsøge intensivere indsatsen i de kommende år. Arbejdet er gået i gang allerede ultimo 2023. Det vil I høre mere om på næste repræsentantskabsmøde i november 2024.

Men der skal på grund af den drastiske tilbagegang i bestanden i 2023 og især fangsterne i 2024 må der gøres noget radikalt nu og her. Der sættes derfor tre ting i værk:

1/ Kvoterne sættes omgående på pause, så det sikres, at der er et tilstrækkeligt stort antal gydefisk til vinter.

2/ SÅS vil forsøge at opskalere aktiviteterne og på den måde blive en endnu skarpere spydspids for forvaltning af ådale – og dermed også et eksempel til efterfølgelse både i Danmark og internationalt. Kort og godt vil vi fra udspring til og med fjorden fokusere på at skabe en ådal med rent vand, fuld biodiversitet og en bæredygtig bestand af laks, ørred, stalling og alle naturlige og vilde fiskearter.

3/ Ringkøbing-Skjern Kommune, DTU, Naturstyrelsen og SÅS vil hurtigst muligt undersøge mulighederne løse udfordringerne med fejlvandring og andre områder, hvor parterne kan gøre en forskel. SÅS er glade for opbakningen fra kommuner og institutioner.

Vi håber på, at alle bakker op om beslutningen, og at så mange som muligt på konstruktiv vis vil engagere sig i arbejdet fremover. Vi vil holde jer opdateret og præsentere vores planer for fremtiden på Repræsentantskabsmødet i 2024.

Med venlig hilsen
Michael Beck-Hansen og bestyrelsen i SÅS.