Laksekvoten 2023

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget laksekvoten 2023 på 500 laks. Det er den hidtil største kvote, der har været tildelt Skjern Å systemet. Den relativ store kvote, skal blandt andet ses på baggrund af den store opgang i 2022, hvor både lystfiskerfangster og opgangsundersøgelsen viste en rigtig fin bestand.

Kvoten er fordelt med 220 “store” laks over 73 cm og 275 laks på 73 cm og derunder. Skjern Å Sammenslutningen har som tidligere beskrevet, vedtaget at dele den store kvote i tre grupper, som frigives:

  • 16. april 2023: 67 laks

  • 16. juni 2023: 66 laks

  • 16. august 2023: 66 laks

21 laks er reserveret til de øvre dele af Skjern Å, Vorgod Å og Omme Å. Endeligt er der 5 laks som kan opfiskes på B-kvoten. Kvoten for laks på 73 cm eller derunder, er ikke delt, da den erfaringsmæssig holder for hele systemet.