Dagsorden til generalforsamling

Skjernådalens Lystfiskerforening
Generalforsamling torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00
i Zpey Lodge, Ånumvej 160, 6900 Skjern.


Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af årsregnskab 2022 til godkendelse.
4. Forslag til kommende års budget, herunder fastsættelse af næste års kontingenter.
5. Orientering fra udvalgene: vandpleje-, junior-, kontrol- og aktivitets udvalg.
6. Behandling af indkomne forslag.
1. Kim Iversen foreslår at bestyrelsen reduceres til 5 personer.
2. Henning Skødeberg foreslår at det kun er fedtfinne klippede laks som må hjemtages.
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i ulige årstal.
8. Valg af kasserer. Kjeld Risbjerg Nielsen modtager genvalg.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Morten Vendelbo, Martin Skelmose og Per K. Pedersen – alle modtager
genvalg.
10. Valg af 1 af 2 revisorer. På valg: Svend Aage Mortensen modtager genvalg.
11. Valg af revisor suppleant. Suppleant er ikke på valg i ulige årstal.
12. Eventuelt.