cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil cialis bijwerkingen cialis kopen in nederland kamagra bijsluiter kamagra kopen levitra prijs levitra kopen kamagra kopen in de winkel levitra bijwerkingen viagra werking viagra kopen apotheek kamagra bestellen
Skjernådalens Lystfiskerforening : Referat GF 2016
Skjernådalens Lystfiskerforening
Forside  Foreningen  Referater  Referat GF 2016Danskfiskekort.dk

 
Referat GF 2016

Skjernådalens Lystfiskerforening

Generalforsamling torsdag d. 24./11. 2016 kl. 19.00

I Klubhuset, Ånumvej 160, 6900 Skjern.

Referat

Fremmødt 21 medlemmer + 6 bestyrelsesmedlemmer.

Ingen kommentarer til dagsorden, indkaldelse udsendt rettidigt.

 

1.      Valg af dirigent.

Ole Tolstrup valgt som ordstyrer.

 

2.     Formandens Beretning.

1.228 laks fanget i år, 762 havørreder, ingen rekorder, ingen katastrofer. De første elfisketure i november viste at der er mange laks i åen, og mange store, i år.

Vi mistede noget fiskevand i Kyvling forud for sæsonstart, pga. landbrugspolitik. Vi valgte at støtte op om forbundet DSF.

Der er bedre muligheder for at regulere skarv nu, bl.a. pga. den nye forvaltningsplan for skarv. I 2017 bliver reguleringen af skarv intensiveret.

Signalkrebs er i Rind Å og Fjederholt Å. De kan potentielt blive en stor trussel for den hjemmehørende fauna, fisk og flodkrebs. Vi opfordrer til at få fisket så mange væk som muligt, på lovlig vis.

I 2017 får vi måske en større andel store laks på kvoten, bl.a. pga. nedsættelse af kvoteskel fra 75 til 70 cm. Kvotens størrelse kan måske blive ændret hvis det nye bestandsestimat er markant forskellig fra de 4.200 man beregner ud fra nu.

 Der er søsat et nyt lystfiskerprojekt af DCV og Ringkøbing-Skjern Kommune. Pavillonen ved Albæk bliver et lystfiskercenter hvor man i sæsonen kan komme forbi og få info, kaffe, købe kort, indrapportere fangster m.m. Kenny Frost er ansat ved DCV som formidlingskoordinator på projektet.

Vandet i Skjern Å har været meget grumset i år, svært at sige præcist hvorfor, der er mange mulige forklaringer.

Man kan læse om især Skjern å laksen på den nye hjemmeside Danmarksvildlaks.dk, her afrapporteres nyt fra den store lakseundersøgelse som udføres af DCV og DTU Aqua frem til 2019, finansieret af hovedsageligt Innovationsfonden.

Vi (SKLF) har fået en suppleant i SÅS bestyrelse (Stefan Meldgaard). SÅS vælger ny formand, Henrik Jensen ønsker ikke at fortsætte.

Spørgsmål: Hvordan med en evt. særkvote på eks. 3 store laks over 120 cm efter kvoten er lukket.

Svar: DTU er ikke umiddelbart positive over for ideen, vi prøver måske igen hvis eksempelvis kvoten bliver større.

Skarvkommentarer: Nu må man bruge lokkeskarv. Svært når man ikke må skyde på Naturstyrelsens jord, alle kan få lov at skyde skarv på fjorden, skarvene flyver sjældent længere op end ”Svinefarmen”.

 

3.      Kassererens beretning og fremlæggelse af det forgangne års regnskab til godkendelse.

Det går godt. Flere salg på nettet og færre kort på papir. Vi har mistet nogle seniormedlemskaber, som nok går lige op med antallet af nye familiemedlemskaber.

Bemærkninger til regnskab udleveret: Vi overfører ekstra 10.000 kr. til klubhuset, det rigtige beløb er 60.000 kr.  D.v.s. årets regnskab bliver et overskud på 13.724 kr.

Regnskabet for 2016 blev godkendt.

 

4.     Forslag til kommende års budget, herunder fastsættelse af næste års kontingenter.

Hans vil nedsætte kontingent for 18-25-årige til 1050 kr. pga. forbundet prisnedsættelse. Det er vedtaget.

Vi bibeholder dagkortpris på 400 kr. den første måned i fiskesæsonen.

 

5.     Orientering fra udvalgene: vandpleje-, Junior-, kontrol- og aktivitetsudvalg.

Stefan, Vandpleje: Vi har kørt en del sten rundt til åerne, og deltaget i bestandsundersøgelser med DTU Aqua. Resultaterne var overraskende positive, specielt på de steder hvor der var udlagt gydegrus. Der blev opfordret til at melde sig til at deltage i gydebankespuling.

Carsten, Juniorer: 6 juniorer har været afsted til Grindsted i weekend. Det er positivt med juniorerne generelt, 5 nye juniorer er kommet til, vi har nu 16-17 aktive juniorer. Ikke alle deltager i junioraftener, men er med på turene. Juniorerne er super-entusiastiske, og det er opløftende at arbejde med dem.

Bo, Kontrol: Småting, en ting med en ”slæbelaks” som blev smuglet hjem. Kontroludvalget har håndteret sagen. Ved campingpladsen er der stadig problemer med at fiskerne ikke er informerede.

Aktivitetsudvalget blev nedlagt sidste år.

6.     Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke indsendt forslag.

-

7.     Valg af Formand. Formand ikke på valg i lige årstal.

-

8.     Valg af Kasserer. På valg Hans Hansen.

Genvalgt.

9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Eva P. Pedersen, Claus Olesen.

Genvalgt begge.

10. Valg af 1 af 2 revisorer. På valg: Peter Nissen.

Genvalgt.

11. Orientering om Skjernådalens Lystfiskercenter og fremlæggelse af regnskab.

Regnskabet er for 2015.

Lystfiskercentret sættes til salg pr. 1. januar 2016, kan sælges til private som helårsbeboelse. Vi kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Hvis nogen medlemmer vil, eller kender nogen der gerne vil, købe centret, er chancen der nu.

12. Eventuelt.

Charlie: GF bør rykkes frem på året, så vi kan få noget med på SÅS repræsentantskabsmøde. Hans svarede, at så blev regnskabet præsenteret 1 år senere. Man kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling hvis det er…

Arne: GF bør annonceres på hjemmesiden, og det bør annonceres hvornår forslag til generalforsamlingen senest skal være inde.

Sv. Aage: Hvorfor har vi internet i centret. Synes vi skal droppe det. Svar: så vi kan leje centret ud.

Bestyrelsen: Opfordrer til at der opstilles folk til bestyrelsen som kan og vil varetage hjemmesiden og sørge for flere nyheder.

 
 
 
 
 
Skjernådalens Lystfiskerforening
CVR nr. 29463506
Korsvej 5 B
6880 Tarm
 
E-mail: kasserer@skj-lf.dk

Find os på Google Map...

 
Særlige regler
Nyheder
Links
 
Online fangsrapport..
 
Køb fiskekort...