Generalforsamling 23. februar 2023

Skjernådalens Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 23. februar 2023. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. februar 2023. Forslag kan sendes til formand@skj-lf.dk. Vi sender dagsorden ud senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen

Logo_jpg